Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 2020-2030

Społeczeństwo polskie, wraz z postępującymi przemianami gospodarczymi, upodabnia się do społeczeństw krajów wysokorozwiniętych. Jedną z cech charakteryzujących kraje Europy Zachodniej jest starzenie się populacji przy prognozowanej spadającej liczbie ludności. Nie inaczej wyglądają prognozy dla Polski.
Bazując na modelu, udostępnionym przez populationpyramid.net widzimy, że w roku 2020 populacja Polski liczyła 37,8 mln osób. Prognoza wskazuje, że w roku 2025 będzie to 37,5 mln, a w roku 2030 już 36,9 mln osób. Oznacza to zmniejszenie populacji o blisko 1 mln osób w perspektywie najbliższych 10 lat.

Na pierwszy rzut oka spadek o niespełna 2,5% nie wywołuje znacznego zaniepokojenia. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli uwzględnimy strukturę wiekową populacji. Ze względu na rosnącą średnią długość życia Polaków jak również realia systemu emerytalnego przyjęliśmy, że w wieku produkcyjnym będą te osoby, które ukończyły 20 rok życia a nie przekroczyły 70. Populacja takich osób wynosi odpowiednio:

W roku 2020 25,7 mln osób, w roku 2025 – 24,4 mln osób a w roku 2030 – 23,4 mln osób. Jest to spadek o 2,3 mln osób, co odpowiada blisko 10% populacji z roku 2020.
Dotychczas niedobory na krajowym rynku pracy łagodzone były przez napływ obcokrajowców, głównie z Ukrainy. Niestety trendy demograficzne u naszego sąsiada kształtują się jeszcze mniej optymistycznie niż dla Polski. Oznacza to, że w najbliższej perspektywie nie powinniśmy liczyć, iż pogłębiający się deficyt pracowników będzie łagodzony przez napływ pracowników z Ukrainy.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas lub zadzwoń

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci jak najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie. Możesz jednak odwiedzić Ustawienia plików cookie, aby wyrazić kontrolowaną zgodę.