cobot planet logo

iko_Obszar_roboczy_1.pngWdrożenia pilotażowe
Wdrożenie pilotażowe polega na zainstalowaniu stanowiska COBOX w siedzibie Klienta. Stanowisko jest dostosowane do współpracy z maszyną oraz do obsługi produktu wskazanego przez Klienta. Wdrożenie obsługiwane jest przez Inżynierów Aplikacji Cobot Planet. Pierwsza faza, która trwa od 2 do 3 tygodni, poświęcona jest przygotowaniu wdrożenia (analiza obrabianego detalu, skonfigurowanie stanowiska, dostosowanie obrabiarki). Kolejna faza, trwająca 5 dni roboczych, to fizyczna instalacja COBOX w siedzibie Klienta (1 dzień), wdrożenie detalu (1 dzień) oraz praktyczny test rozwiązania (3 dni). Wdrożenie pilotażowe pozwala w jednoznaczny sposób przekonać się o zaletach COBOX i zweryfikować jego przydatność dla Klienta. W przypadku decyzji o zakupie, koszty wdrożenia pilotażowego pomniejszą cenę stanowiska.


iko_Obszar_roboczy_1.png

Wsparcie we wdrożeniu detalu
Zespół Inżynierów Aplikacji służy Klientom we wdrażaniu bardziej złożonych przypadków. Usługa obejmuje opracowanie sposobu magazynowania detali, modeli chwytaków wraz z wykonaniem zaprojektowanego hardware. W razie potrzeby zostanie opracowane oprogramowanie dedykowane do obsługi analizowanego przypadku. Software zostanie dostosowany do konfiguracji sprzętowej stanowiska i współpracującej obrabiarki CNC: rodzaj obrabiarki, liczba uchwytów/imadeł etc.

  

Skontaktuj
się z nami

Tajęcina 103
36-002 Jasionka, Polska