cobot planet logo

Jeden COBOX na bazie robota współpracującego FANUC CRX 10iA/L do obsługi dwóch obrabiarek FANUC ROBODRILL α D21LiB5

fanuc 2x


Przy ostatnim wdrożeniu wykorzystaliśmy stanowisko COBOX do równoczesnej obsługi dwóch maszyn do obróbki skrawaniem. Zostały zautomatyzowane załadunek, rozładunek i przedmuch. Realizacja wdrożenia wymagała zastosowania zarówno zaawansowanych opcji programowych, jak i złożonego algorytmu do obsługi robota współpracującego. Dzięki autorskiemu C-Interkonektorowi, gdzie odbywa się wymiana sygnałów, komunikacja pomiędzy robotem współpracującym a maszynami przebiega sprawnie i szybko – pozwala to obsługiwać w pierwszej kolejności obrabiarkę, która zgłosiła zakończenie cyklu obróbki. Jest to bardzo ważne ze względu na możliwości redukcji przestojów i wykorzystania w pełni potencjału stanowiska COBOX. Dzięki temu uzyskujemy znaczny wzrost efektywności parku maszynowego, co przekłada się na jeszcze szybszy zwrot z inwestycji.
Musimy pamiętać jednak, aby takie wdrożenie było możliwe, detale powinny posiadać zbliżoną geometrię, nie mogą bardzo różnić się od siebie. Czas obróbki detali powinien być na tyle długi, aby umożliwić wymianę detalu na maszynie i nie powodować przestoju parku maszynowego (w tym przypadku dla detalu A jest to prawie 3 minuty, natomiast dla detalu B – około 11 minut).

Skontaktuj
się z nami

Tajęcina 103
36-002 Jasionka, Polska